Kepçe Kulak Nedir, Nasıl Tedavi Edilir ?

OTOPLASTİYE (KEPÇE KULAK) YAKLAŞIM

Kepçe kulağı düzeltmek sık bir plastik cerrahi işlemdir.more Tedaviyi düzgün bir şekilde uygulamak cerrahin, hastanın ve hasta yakının cerrahi işlemleri anlaması ile mümkündür.

Kepçe kulak deformitesi etkilenmiş bir hasta için önemli bir ilgi odağıdır. Kepçe kulak onarımı, psikolojik ve sosyolojik olarak değerlendirilmiştir. Çocuklarda ameliyat sonrası 12 ayda %90’ında iyi yönde gelişme olduğu bulunmuştur. Bu hastaların operasyon öncesi sosyal olarak izole psikolojik olarak okuş çağı oncesi ile 4 yaş arasındadır. 4 yaşındaki bir çocuğun kulağı erişkin kulağının %85’ne eriştiği için 4 yaş sonrası operasyon önerilmektedir.

Normal bir kulak kıvrımlı bir kartilaj ve ince bir deriden oluşur. Bu kıvrımlı konturlarındeğişikllikleri her kulakda mevcuttur ancak temel komponentleri benzerdir.

Normal görünümlü bir kulağın helikal kenarının arkakasındaki kemik çıkıntıdan 16-21 mm uzaktadır. Bu mesafenin artması kepçe kulak olarak isimlendirilir. Önemli varyasyonlar olmasına rağmen normal bir kulak ortalama 6.5 cm uzunluğunda ve 3.5 cm genişliğindedir. Yerçekimi nedeniyle yumuşak doku örtüsünde ve kulak memesinde sarkma olduğundan kulak yaşla değişmektedir. Kulak araksındaki açı yaklaşık 30 derecedir.

Kepçe kulak oluşumında katkıda bulunan major defektler; antiheliks kıvrımın yetersizliğinden kaynaklanır. Bu deformite sıklıkla skafada düzleşmeye, kulağın üst kısmının eksternal rotasyona ve kulak arkası açının artmasına neden olur. Antihelikal kıvrım iyi gelişmiş olsa bile, konkanın genişlmiş olması kepçe kulak deformitesinin oluşmasına neden olur. Her iki sebep aynı anda da olabilir ve deformitenin başarılı bir şekilde onarımı için bunların da farkına varıp düzeltilmesi gerekir.

1968 yılında McDowell başarılı bir KEPÇE KULAK ONARIMININ AMAÇLARINI belirlemiştir;

  1. kulağın üst 1/3’lük kısımdaki öne çıkımını (protrüzyon) ortadan kaldırılması,
  2. heliksin düz ve düzgün bir sınırı olması,
  3. önden bakıldığından her iki kulağın heliksleri anti helikslerin yanında görünür olması,
  4. kulak arkası sulkusun azaltılmaması ve bozulmamasıdır.
  5. Kulak erkekte kafatasına çok yakın olmamalıdır.
  6. Her iki kulağın konturleri ve pozisyonu birbirine yakın olmalı fakat simetrik olmamalıdır.

Tarihsel olarak patoloji oluşturan sorunların giderilimesi değişimler gösterek ilerlemiştir.

CERRAHİ OLMAYAN YÖNTEMLER

Kepçe kulak dahil tüm kulak deformitelerinde non cerrahi yaklaşım sonuçları zayıftır. Kepçe kulak için bebeğin yaşamının ilk birkaç gününde yapılan yaklaşımların etkili olduğuna dairkanıtlar mevcutttur. Ilk üç gün içinde aurikuler mold uygulanmasının başlanması ve bunun 6 ay boyunca devam etmesi mükemmel sonuçlar aldığı bilidrilmiştir. Tedavide gecikme sonucu kötü etkiler. Kartialj büklülebilirliğini anneden kalan östrojen düzeyine bağlıdır.

CERRAHİ İŞLEMLER

Kepçe kulak cerrahisinde teknikler antihelikal foldun oluşturulması, konkal defek düzeltme ve kulak memesi poziyonlaması şeklinde sıralanabilir.

ERKEN KOMPLİKASYONLAR

Hematom(kan birikmesi), acil postoperative müdahale edilmesi gereken en sık karşılaşışan komplikasyondur. Kendini birden şiddetlii dirençli ve tek teraflı ağrı ile belli eder. Hematom varlığında pansuman kafadaki baskılı giysi çıkarılmalı, kan drenaj edilmelidir.

Enfeksiyon digger bir kompilkasyondur. Kıkırdak enfeksiyonu ile sonuçlanabilir ve buda kalıcı deformitelere neden olabilir.

GEÇ KOMPLİKASYONLAR

Genellikle estetik hedefkerin tuturulmaması, yara izi, suture problemlerinden oluşur.

ÖZET

Kulak deformiteleri içinde, özellikle de kepçe kulak, rölatif olark sıktır. Fizyolojik rahatsızlık olmasına karşın, hastalarda psikolojik ve stetik rahatsızlıklara neden olabilmektedir. Başarı oranı yüksek ve revizyon oranları azdır.

Kepçe Kulak Ameliyatı

Otoplasti kulağın estetik görünümünü düzeltmek amacıyla yapılan cerrahi bir prosedürdür. Genellikle büyük kulağın boyutunu küçültmek, kepçe kulakları başa daha yakın hale getirmek ve kulağı estetik olarak şekillendirmek amaçlanır.

4 yaşında kulağın hemen hemen tama yakın oranda büyümüş olduğu kabul edilir. Bu yaştan itibaren çocuk ya da erişkin hastalar her yaşta opere edilebilirler. Çocukların psikolojik olarak etkilenmelerini önlemek için operasyonun genellikle okul öncesi dönemde yapılması önerilir.

Operasyon lokal anestezi altında kolaylıkla uygulanabilir ve ortalama ameliyat süresi 1.5 saattir. Çocuk yaşça küçükse, o zaman genel anestezi ile bu operasyon gerçekleştirilebilir. Operasyon birkaç değişik teknikle yapılabilir. En yaygın yapılanlarından biri kulak kartilajının estetik ünitlere uygun olacak şekilde yeniden şekillendirilmesi ve kulağı arkaya çekilebilmesi için kulak arkasından bir miktar yumuşak doku çıkarılmasıdır.

Operasyondan sonra kişiler kolaylıkla ayağa kalkıp evlerine gidebilir, hastanede yatmak gerekmez. Operasyondan sonra kulaklar 4-5 gün sürecek bir sargı ile kapatılır. Sargılar açıldıktan sonra hastaya tenisçi bandı takması önerilir. Bu band kulağı uyurken ve günlük aktiviteler sırasında korur. Kullanılan dikişler eriyen dikiştir, alınması gerekmez. Operasyon izi, kulak arkasındaki kıvrımda kaldığı için hiçbir zaman iz sorunu olmaz.

Kulak estetiği, en sık kepçe kulak probleminin düzeltilmesi için uygulansa da başka kulakta şekil bozukluğu yaratan problemler de vardır. Bu tür problemleri de cerrahi prosedürlerle düzeltmek mümkündür.