Watch my feet!

Moles formed after sunburn, moles seen in the use of drugs suppressing the immune system, moles seen on foot should be removed without being followed and sent to pathology.

Sizin beniniz bunlardan biri mi?

Bir benin mevcut durumu ve tanısı ancak patoloji (mikroskobik) ile mümkündür. Klinik olarak tahmin edilebilirse de her zaman yanılma payı vardır. Buna rağmen her benden biopsi alınıp patolojiye gönderilmesinin pratikte yeri yoktur. Bu sebeple benin karakterini değerlendirmek gerekir;

Benin çapı; özellikle bir benin 6 mm ve daha büyükse ve kısa zamanda çapının artması,
Benin renginin değişmesi (koyulaşması, heterojen renk olması),
Benlerde kanama veya ülserleşme olması,
Benlerin çevresinde düzensizlik olması,
Benin ciltten kabarmaması,
Yukarıdakilerden birinin olması durumunda benden örnek alınıp incelenmesi için patoloji laboratuvarına gönderilir. Hasta 3 veya 6 aylık periyotta aynı standartta ve benin yanına cetvel konarak fotoğraf çekilip takip edebilir.

Ayaktaki benlere dikkat!

Güneş yanığı sonrasında oluşmuş benler, bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar kullananlarda görülen benler, ayakta görülen benler takip edilmeden çıkarılıp patolojiye gönderilmelidir.

Op. Dr. Ali Cemal Yılmaz
Plastik ve Estetik Cerrahi Uzmanı


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »