Consider this recommendation if you have constipation after liposuction

However motivated the result, the process after the operation worries the patient. The aim of this article is not to eliminate these concerns but to raise awareness of the patient before the operation. The factors in this process;

Nutrition: the patient does not eat or drink anything for 6 hours after the operation. Then it starts with liquid and soft foods. The first 24 hours of liquid supplementation are adjusted according to the amount of fat absorbed by the doctor. In the meantime, urine output is also followed.

After the patient drink 2500 CC of water is recommended. If too much fluid is taken into the leg and lung edema; when less fluid consumed can cause hypotension.

It is recommended that the patient consume foods rich in vitamins, proteins and minerals, although the calories are normal at home. The fibers are fed with foods to avoid constipation complaints.

After the operation, the patient will sit first and then take a 10-step walk. If anemia and hypotension are present, walking may be delayed. Walking should not be done alone.

Embolism can cause permanent damage to the lungs or brain with the migration of the clot in the foot veins. Unlike this, clot is not a fatty clot but a blood clot.

Excessive fat aspirates, long duration of the operation, smoking, obesity, use of birth control pills, existing cardiovascular diseases and post-operative immobility embolism increases the probability. Measures are taken in the presence of these. Use of socks, blood thinners and early mobilization reduces the risk of embolism.

Anemia is less than the amount of bleeding with vaser liposuction. However, the blood values are checked in a large amount of fat aspirate. If the level of blood is below 8 mg/dL, blood transfusions are considered.

Corset use is necessary for shaping the body after surgery. It is also important to control the payment and to limit the bleeding. The corset should tighten enough. It should be even hard to wear. Cheap corsets can cause sweating and itching and affect the process blind.

After the edema has passed, the corset should be replaced with a small body. Corsets should be worn in intervals after 3-4 weeks continuous days.

Ekimoz (bruise); Vaser liposuctda bruises are very little. For the most part, the corset is folded in place, which passes in 7-10 days in bruises.

Beslenme; hasta operasyon sonrası 6 saat hiçbir şey yiyip içmez. Sonrasında sıvı ve yumuşak gıdalarla başlar. İlk 24 saat sıvı takviyesi doktor tarafından aspire edilen yağ miktarına göre ayarlanır. Bu arada idrara çıkışı da takip edilir.

Hasta sonrasında ortamla 2500 cc su içmesi önerilir. Eğer çok sıvı alınırsa bacak ve akciğerde ödemine; az sıvı tüketildiğinde hipotansiyona sebebiyet verebilir.

Hastanın evde kalorisi normal fakat vitamin, protein ve mineralarden zengin besinler tüketmesi önerilir. Kabızlık şikâyeti olmaması için lifleri gıdalar ile beslenir.

Yürüyüş; operasyondan hemen sonra hasta ağızdan gıda alımından sonra önce otur ve sonrasında en az 10 adımlık bir yürüyüş yapar. Eğer anemi ve hipotansiyon mevcutsa yürüme ertelenebilir. Yürüyüşler yalnız yapılmamalıdır.

Emboli; ayak toplardamarlarındaki pıhtının akciğer veya beyne göçü ile kalıcı hasara neden olabilir. Bu olay bilindiğinin aksine pıhtı yağ pıhtısı değil kan pıhtısıdır.

Operasyonda fazla yağ aspire edilmesi, operasyon süresinin uzun olması, sigara kullanımı, obezite varlığı, doğum kontrol hapları kullanılması, mevcut kalp-damar hastalıkları ve operasyon sonrası hareketsizlik emboli ihtimalini artırır. Bunların varlığında tedbirler alınır. Çorap kullanımı, kan sulandırıcı kullanımı ve erken mobilizasyon ile emboli riski azaltılır.

Anemi; VASER liposuction ile kanama miktarı daha az olmaktadır. Fakat gine de fazla miktarda yağ aspirasyonunda kan değerleri kontrol edilir. Kan miktarı 8 mg/dl altında ise kan transfüzyonu düşünülür.

Korse kullanımı; operasyondan sonrasında vücudun şekillenmesi için gereklidir. Ayrıca ödemin kontrolü ve kanamanın sınırlanması açısından önemlidir. Korse yeteri kadar sıkmalıdır. Hatta giyilmesi zor olmalıdır. Ucuz korseler terletme ve kaşıtmaya neden olması ile süreci körü etkiler.

Ödem geçtikten sonra korse ya bir küçük bedenle değiştirilmelidir. Korseler 3-4 hafta sürekli sonrasında gün içinde aralıkla giyilmelidir.

Ekimoz (morluk); vaser liposuctda morluklar çok az olmaktadır. Çoğunlukla korse katlantı yerinde olmaktadır, olan morluklarda 7-10 gün içinde geçmektedir.

İlaç kullanımı; hastalar evde ağrı kesici 7 gün antibiyotik 5 gün kullanır.

Masaj; 10 gün sonra lenf dranaj masajları yapılması uygundur. İyileşmeyi ve ödemin atılmasını hızlandırır. Lenf drenajı dışında da yürüme egzersizleri masaj olarak kullanılır.

Akıntı; bazen sulu kana benzer sızıntı şeklinde akıntı olabilir. Bu akıntı aslında istenen bir durumdur. 3 gün devam edebilir.

Bu kadar çok etmen olmasına rağmen hasta doktor dayanışması ile aşılır.

Op. Dr. Ali Cemal Yılmaz
Plastik ve Estetik Cerrahi Uzmanı

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »